Voor wie?

Aandachtsgebieden

In mijn praktijk behandel ik o.a. de volgende klachten en problemen:

 • Depressie en somberheid
 • Sociale angst en paniekaanvallen
 • Overmatig piekeren
 • Stressklachten
 • Gecompliceerde rouw
 • (Herbelevingen van) traumatische gebeurtenissen en/of onverwerkte levenservaringen
 • Relatieproblemen
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten
 • Zingevings- en identiteitsvragen
 • Chronische vermoeidheid
 • Dwanggedachten en dwanghandelingen
 • Persoonlijkheidsproblemen zoals weinig zelfvertrouwen, onzekerheid, je afhankelijk van anderen voelen
 • Autisme
 • AD(H)D

Wellicht is het ook goed om te weten voor welke klachten je niet bij ons terecht kunt. Hierbij kun je denken aan ernstige verslavingsproblematiek, ernstige persoonlijkheidsproblematiek, schizofrenie, psychoses of ernstige suicidaliteit waarbij intensieve zorg nodig is. In dat geval zal ik je doorverwijzen naar een hierin gespecialiseerde GGZ-instelling.

Om te herstellen heb je een perspectief nodig, je moet hoop hebben en mensen moeten je vertrouwen geven.

 


 

Therapievormen

Mijn behandeling is altijd cliëntgericht: de hulpvraag van de cliënt staat centraal. Persoonlijke betrokkenheid, compassie, nabijheid en trouw zijn cruciale elementen van mijn attitude. Ik zie mezelf als ‘betrokken ondersteuner en coach’. Gelijkwaardigheid en samenwerking met cliënten zijn hierbij het uitgangspunt. Bij voorkeur betrek ik ook mensen uit je omgeving bij de behandeling.
In de therapie maak ik gebruik van de volgende behandelvormen:
Voor traumaverwerking maak ik gebruik van EMDR. EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. De herinneringen aan de nare ervaring kunnen zich blijven opdringen, bijvoorbeeld door angstwekkende beelden en nachtmerries. Daarnaast kan sprake zijn van schrik- en vermijdingsreacties. EMDR kan helpen om deze gevolgen van de nare gebeurtenis te verminderen. Het is een kortdurende, geprotocolleerde therapievorm.
Verder maak ik gebruik van technieken uit de Cognitieve gedragstherapie. Dit is een veel toegepast en effectief bewezen behandelmethode waarbij de focus ligt op verandering in het hier en nu. Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die ons negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor we de dingen zien. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Onderdeel hiervan is het aanleren van helpende denkpatronen. hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen. Daarnaast wordt gedragstherapie ingezet om door middel van het oefenen met nieuw gedrag, verandering aan te brengen in bestaande gedachtepatronen.
Tevens maak ik gebruik van inzichten uit de ACT(Acceptance Commitment Therapy). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven. Je leert door middel van deze therapie om de strijd met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor lukt het je beter om je aandacht te richten op dingen die je werkelijk belangrijk vindt in het leven (waarden).
Tot slot werk ik graag met EFT (Emotionally Focussed Therapy), een bewezen (relatie)therapie, waarin (herstel van de) emotionele verbinding centraal staat. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van een veilige hechting aan elkaar en het begrijpen van elkaars emoties.
De zorgverzekeraar vergoedt een behandeltraject wanneer tijdens de intake een DSM-V stoornis vastgesteld wordt. Relatieproblemen, aanpassingsproblemen en werkgerelateerde problematiek komen niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. in dat geval valt de behandeling onder de niet vergoede zorg (zie onder kopje ‘tarieven’).

 


 

E-health

Tijdens de behandeling maak ik gebruik van zorg via internet, de zogenaamde ‘E-health’. Hierbij worden reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd met online interventies zoals bijvoorbeeld beeldbellen, online behandelmodules en online inzage in het eigen gezondheidsdossier. Deze toepassingen bied ik aan door middel van ‘Therapieland’, een eHealth platform en cliëntenportaal dat cliënten en professionals verbindt via interventies, veilige communicatie, informatie-uitwisseling en online inzage in je dossier.
Verder pas ik E-health -uiteraard in overleg met jou- als volgt toe. Tijdens het behandelgesprek bespreek ik een thuisopdracht, die ik per e-mail naar je opstuur, zodat je hier thuis mee aan de slag kunt. Voorafgaand aan het volgende behandelgesprek mail je de opdracht naar mij, zodat we het volgende behandelgesprek allebei goed kunnen voorbereiden. Indien nodig, hebben we ook tussen de behandelingen door via de email of smscontact over de opdrachten. Voor de opdrachten kan gebruik worden gemaakt van een digitaal werkboek, een website zoals voluitleven.nl of digitale informatiebrochures.
De opdrachten zijn gebaseerd op bewezen zorgstandaarden, zoals te vinden op www.ggzstandaarden.nl.
Voorbeelden hiervan zijn het uitvoeren en beschrijven van gedragsexperimenten, het bijhouden van je activiteiten en stemming, het schrijven van een gevoelsdagboek, het bijhouden van je piekergedachten, het schrijven van een brief of het lezen van artikelen over bijvoorbeeld autisme of cognitieve gedragstherapie. Daarnaast werk ik graag met het maken van een reflectieverslag; wat heb je behaald in het laatste behandelgesprek en wat zijn je thema’s voor het volgende behandelgesprek? Zo vindt de therapie ook voortgang tussen de sessies door.
Tot slot ben ik tussen de behandelgesprekken door goed bereikbaar via email of SMS voor bijvoorbeeld eventuele vragen met betrekking tot je behandeling.