Judith Kranendonk - Psychologenpraktijk Kranendonk

Informatie

Judith Kranendonk

Na mijn studie Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden heb ik aan deze universiteit alsook aan de Vrije Universiteit een aantal jaar onderzoek gedaan naar identiteitsgerelateerde onderwerpen, zoals het maken van keuzes en het behouden van authenticiteit.

Vervolgens werkte ik als zorgcoördinator en schoolpsycholoog op een grote middelbare school en studeerde ik Klinische Psychologie aan de Universiteit van Leiden. Tegelijkertijd deed ik als psycholoog ervaring op bij een vestiging van ‘Mentaal Beter’ in Rotterdam. In dit werk en door mijn studie ontdekte ik hoe graag ik mensen begeleid die vastlopen. Daarom ben ik na mijn studie Psychologie bij Psychologenpraktijk Bleijenberg in Dieren gaan werken. Tegelijkertijd heb ik mijn post-doctorale opleiding tot GZ-psycholoog in de volwassenzorg behaald aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Na ruim 10 jaar werkervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg werk ik alweer ruim vier jaar als zelfstandig psycholoog in mijn eigen psychologenpraktijk. In samenwerking met collega’s help ik mijn eigen cliënten bij hun vragen en zoektocht.

 


 

Registratie en lidmaatschap

Ik ben als GZ-psycholoog geregistreerd onder BIG-nummer 89915333425. Daarnaast ben ik lid van 1NP, een landelijk netwerk van 600 zorg professionals in de geestelijke gezondheidszorg.
Ook ben ik geregistreerd als EMDR therapeut bij het ACT-EMDR centrum. Hier heb ik de basis- en verdiepingscursus EMDR gevolgd.
Daarnaast heb ik heb de basis- en verdiepingscursus van Emotionally Focuses Therapy met succes afgerond en aanvullend supervisie gevolgd bij drs. L.J.A. Aarnoudse, waarmee ik mij heb gekwalificeerd tot gevorderd register EFT therapeut.
Verder ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen, de NVGzP.
Tot slot is mijn praktijk geregistreerd in het Keurmerkregister (www.kibg.nl). Als Keurmerkdrager laat ik zien dat dat ik me extra inspan voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’ binnen de Generalistische Basis GGZ.

 


 

Samenwerking

Het is belangrijk om samen te werken met collega-psychologen, maatschappelijk werkers en huisartsen. Ik ben daarom aangesloten bij 1NP, een landelijk netwerk van 600 zorg professionals in de geestelijke gezondheidszorg. 1nP werkt als instelling met lokale multidisciplinaire teams verspreid over heel Nederland, waarvoor hoge kwaliteitsstandaarden gelden. Ik overleg met intervisiegenoten over inhoudelijke zaken zoals diagnose, behandelplan en behandelverloop.
Ook consulteer ik mijn netwerk in geval van twijfel over behandeling en/of diagnose en verwijs ik door, bijvoorbeeld naar een grotere GGZ-instelling of naar een psychiater als ik het idee heb dat medicatie ondersteunend kan zijn voor de behandeling. Met de praktijkondersteuner van de huisarts (POH GGZ) overleg ik over een eventueel traject voor nazorg of terugvalpreventie.

Ik werk onder andere samen met de volgende hulpverleners:
Drs. J. Verhoeks psycholoog en loopbaan- en beroepskeuzepsycholoog
Mevr. S. Koster, maatschappelijk werkster en counselor ogv burn-out
Drs. J.S. Bos, GZ-psycholoog en psychotherapeut
Drs. P.A.R. de Heer-Verboom, GZ-psycholoog
Drs. J.B. van Leeuwen, GZ-psycholoog en klinisch psycholoog
Drs. G. Van Marken-Lichtenbelt, GZ-psycholoog en psychotherapeut
Drs. E.L. Mieras, GZ-psycholoog
Drs. J.G.E. Boomsma- van Rhijn, GZ-psycholoog
Drs. B.M.T.L. Slag, GZ-psycholoog en psychotherapeut
Drs. E. Westeneng, psychotherapeut

 


 

Joanne Verhoeks - Psychologenpraktijk Kranendonk

Joanne Verhoeks

Mijn naam is Joanne Verhoeks. Ik ben een enthousiaste en betrokken psycholoog. Na mijn opleiding psychologie heb ik mij verder verdiept in persoonlijke ontwikkeling van mensen en de betekenis van ons gedrag. Ik ben erg geïnteresseerd in mensen en onze drijfveren. Ik ben graag van betekenis voor mensen die vastlopen en neem daarbij je mogelijkheden als uitgangspunt. Een behandeling bij mij ziet er als volgt uit: tijdens het intakegesprek onderzoeken we samen wat je klachten zijn, waar ze vandaan komen en welke factoren jouw klachten in stand houden. Met dat inzicht kunnen we de behandeling goed vormgeven en de juiste interventies en technieken inzetten. Tijdens de behandeling maak ik onder andere gebruik van EMDR en technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Van deze technieken is wetenschappelijk bewezen dat ze goed werken. Ik werk cliëntgericht, jouw vraag als client staat centraal.

 


 

Charlotte van Tol - Psychologenpraktijk Kranendonk

Charlotte van Tol

Met meer dan 40 jaar onderzoek en opleiding m.b.t. partner- en/of gezinsrelaties, vormen ook mijn levens- en werkervaring een belangrijk deel van de therapeut die ik nu ben. Ik kan me echt in jullie inleven en meevoelen. Dat is -naast mijn professionele kennis en ervaring- een belangrijk uitgangspunt.

Tijd voor hulp
Relaties kunnen moeizaam worden. Ieders wensen en behoeftes lijken dan onvervulbaar. Ook kunnen verwijten komen als ‘Alles moet altijd op jóuw manier’. Of gedachtes als ‘Jij bepaalt waarmee ik me gelukkig moet voelen’. Deskundige hulp kan jullie sámen dan veel goed doen.

Tijdens de gesprekken, ruimen jullie hardnekkige misverstanden, frustraties en verdriet op. Duidelijk wordt om welke behoeftes en wensen het jullie nou écht gaat en hoe die vervuld worden. Verwijten en ‘ouwe koeien’ stoppen. Jullie krijgen weer vertrouwen en kunnen elkaar weer liefhebben. Vaak zelfs liefdevoller dan ooit!

Mijn hulp
Is jullie de juiste ondersteuning bieden. Júllie bepalen hoe jullie relatie moet zijn en wat jullie wel of niet moeten doen. Met mijn begeleiding ontdekken jullie hoe jullie elkaars behoeftes en wensen kunnen vervullen. En hoe de liefde toeneemt in jullie relatie.

Soms zijn de gesprekken pittig want het is een belangrijke fase. Jullie komen voor deskundige relatie- en/of levensbegeleiding. Oordeelvrij en respectvol gericht op jullie hulpvragen en oplossingen.