Over Judith Kranendonk

Na mijn studie Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden heb ik aan deze universiteit alsook aan de Vrije Universiteit een aantal jaar onderzoek gedaan naar identiteitsgerelateerde onderwerpen, zoals het maken van keuzes en het behouden van authenticiteit.

Vervolgens werkte ik als zorgcoördinator en schoolpsycholoog op een grote middelbare school en studeerde ik Klinische Psychologie aan de Universiteit van Leiden. Tegelijkertijd deed ik als psycholoog ervaring op bij een vestiging van ‘Mentaal Beter’ in Rotterdam. Tijdens mijn studie en werk ontdekte ik hoe graag ik mensen begeleid die vastlopen. Daarom ben ik na mijn studie Psychologie bij Psychologenpraktijk Bleijenberg in Dieren gaan werken. Tegelijkertijd heb ik mijn post-doctorale opleiding tot GZ-psycholoog in de volwassenzorg behaald aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Na ruim 10 jaar werkervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg werk ik alweer zes jaar als zelfstandig psycholoog in mijn eigen psychologenpraktijk. In samenwerking met collega’s help ik mijn eigen cliënten bij hun vragen en zoektocht.

 


 

Clientervaringen

Door haar persoonlijke en kritische aanpak heeft Judith heel veel bijgedragen aan mijn proces om beter worden door mezelf beter te leren kennen en te accepteren. Ook diagnostisch is ze scherp. Na diverse opnames en foute diagnoses is tijdens het behandelproces met Judith en een collega die zij heeft ingeschakeld, eindelijk de juiste diagnose gesteld. Judith is een oprecht persoon en houdt je een spiegel voor, soms is ze direct, maar ze behandelt ook met zoveel liefde en mededogen. Een therapeut van wie ik met moeite afscheid neem en iedereen toewens.

15 november 2021

 


 

Lidmaatschap & registraties

Ik ben als GZ-psycholoog geregistreerd onder BIG-nummer 89915333425. Daarnaast ben ik lid van 1NP, een landelijk netwerk van 600 zorg professionals in de geestelijke gezondheidszorg.
Ook ben ik geregistreerd als EMDR therapeut bij het ACT-EMDR centrum. Hier heb ik de basis- en verdiepingscursus EMDR gevolgd.
Daarnaast heb ik heb de basis- en verdiepingscursus van Emotionally Focused Therapy met succes afgerond en aanvullend supervisie gevolgd bij drs. L.J.A. Aarnoudse, waarmee ik mij heb gekwalificeerd tot gevorderd register EFT therapeut. Tevens heb ik geassisteerd bij de EFT basis en verdiepingscursus en ‘Houd me Vast’ training van Berry Aarnoudse. Tot slot houd ik mijn vakkennis bij door interne trainingen binnen het 1NP netwerk en door middel van twee intervisiegroepen waar ik deel van uit maak.

Verder ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen, de NVGzP. Ik ben door hen gecertificeerd nadat ik zowel de papieren als fysieke visitatie met goed gevolg heb doorlopen.
Tot slot is mijn praktijk geregistreerd in het Keurmerkregister (www.kibg.nl). Als Keurmerkdrager laat ik zien dat dat ik me extra inspan voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’ binnen de Generalistische Basis GGZ.


 

Samenwerking

Het is belangrijk om samen te werken met collega-psychologen, maatschappelijk werkers en huisartsen. Ik ben daarom aangesloten bij 1NP, een landelijk netwerk van 600 zorg professionals in de geestelijke gezondheidszorg. 1nP werkt als instelling met lokale multidisciplinaire teams verspreid over heel Nederland, waarvoor hoge kwaliteitsstandaarden gelden. Ik overleg met intervisiegenoten uit twee verschillende intervisiegroepen waar ik deel van uitmaak over inhoudelijke zaken zoals diagnose, behandelplan en behandelverloop.
Ook consulteer ik mijn netwerk in geval van twijfel over behandeling en/of diagnose en verwijs ik door, bijvoorbeeld naar een grotere GGZ-instelling of naar een psychiater als ik het idee heb dat medicatie ondersteunend kan zijn voor de behandeling.Met de praktijkondersteuner van de huisarts (POH GGZ) overleg ik over een eventueel traject voor nazorg of terugvalpreventie.

Ik werk onder andere samen met de volgende hulpverleners:

Drs. J.B. van Leeuwen, GZ-psycholoog en klinisch psycholoog

Mevr. Drs. M.G.J. Sanders, gz-psycholoog en klinisch psycholoog

Mevr. Drs. M. Otter GZ-psycholoog en psychotherapeut

Drs. J.S. Bos, GZ-psycholoog en psychotherapeut

Drs. P.A.R. de Heer-Verboom, GZ-psycholoog

Drs. E.L. Mieras, GZ-psycholoog

Drs. J.G.E. Boomsma- van Rhijn, GZ-psycholoog

Drs. J. Verhoeks psycholoog en loopbaan- en beroepskeuzepsycholoog

Mevr. Drs. M. Olivier, GZ-psycholoog

Mevr. Drs. H. Plaizier, GZ-psycholoog (angst en trauma)

Dhr. Drs. J.R. Rohde, GZ-psycholoog

Dhr. Drs. P. de Kruijf , GZ-psycholoog