Judith Kranendonk - Psychologenpraktijk Kranendonk

Informatie

Judith Kranendonk

Na mijn studie Pedagogiek heb ik aan de Universiteit Leiden en aan de Vrije Universiteit een aantal jaar onderzoek gedaan naar identiteitsgerelateerde onderwerpen, zoals het maken van keuzes en het behouden van authenticiteit.

Vervolgens werkte ik als zorgcoördinator en schoolpsycholoog op het Ichthus College in Veenendaal en studeerde ik Klinische Psychologie aan de Universiteit van Leiden. Tegelijkertijd deed ik als psycholoog ervaring op bij een vestiging van ‘Mentaal Beter’ in Rotterdam. In dit werk en door mijn studie ontdekte ik hoe graag ik mensen begeleid die vastlopen. Daarom ben ik na mijn studie Psychologie bij Psychologenpraktijk Bleijenberg in Dieren gaan werken. Daar heb ik mijn registratie tot GZ-psycholoog in de volwassenzorg behaald.

Na bijna 10 jaar werkervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg heb ik de stap gemaakt om als zelfstandig psycholoog verder te gaan. In samenwerking met collega’s help ik mijn eigen cliënten bij hun vragen en zoektocht.

 


 

Registratie en lidmaatschap

Ik ben als GZ-psycholoog geregistreerd onder BIG-nummer 89915333425. Daarnaast ben ik lid van 1NP, een landelijk netwerk van 600 zorg professionals in de geestelijke gezondheidszorg.
Ook ben ik geregistreerd als EMDR therapeut bij het ACT-EMDR centrum. Hier heb ik de basis- en verdiepingscursus EMDR gevolgd.
Daarnaast heb ik heb de basis- en verdiepingscursus van Emotionally Focuses Therapy met succes afgerond en aanvullend supervisie gevolgd bij drs. L.J.A. Aarnoudse, waarmee ik mij heb gekwalificeerd tot gevorderd register EFT therapeut.
Verder ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen, de NVGzP.
Tot slot is mijn praktijk geregistreerd in het Keurmerkregister (www.kibg.nl). Als Keurmerkdrager laat ik zien dat dat ik me extra inspan voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’ binnen de Generalistische Basis GGZ.

 


 

Samenwerking

Het is belangrijk om samen te werken met collega-psychologen, maatschappelijk werkers en huisartsen. Ik ben daarom aangesloten bij 1NP, een landelijk netwerk van 600 zorg professionals in de geestelijke gezondheidszorg. 1nP werkt als instelling met lokale multidisciplinaire teams verspreid over heel Nederland, waarvoor hoge kwaliteitsstandaarden gelden. Ik overleg met intervisiegenoten over inhoudelijke zaken zoals diagnose, behandelplan en behandelverloop.
Ook consulteer ik mijn netwerk in geval van twijfel over behandeling en/of diagnose en verwijs ik door, bijvoorbeeld naar een grotere GGZ-instelling of naar een psychiater als ik het idee heb dat medicatie ondersteunend kan zijn voor de behandeling. Met de praktijkondersteuner van de huisarts (POH GGZ) overleg ik over een eventueel traject voor nazorg of terugvalpreventie.

Ik werk onder andere samen met de volgende hulpverleners:
Drs. J. Verhoeks-Stolk, psycholoog en loopbaan- en beroepskeuzepsycholoog
Mevr. S. Koster, maatschappelijk werkster en counselor
Drs. J.S. Bos, GZ-psycholoog en psychotherapeut
Drs. P.A.R. de Heer-Verboom, GZ-psycholoog
Drs. J.B. van Leeuwen, GZ-psycholoog en klinisch psycholoog
Drs. G. Van Marken-Lichtenbelt, GZ-psycholoog en psychotherapeut
Drs. E.L. Mieras, GZ-psycholoog
Drs. J.G.E. Boomsma- van Rhijn, GZ-psycholoog
Drs. B.M.T.L. Slag, GZ-psycholoog en psychotherapeut
Drs. E. Westeneng, psychotherapeut

 

Joanne Verhoeks - Psychologenpraktijk Kranendonk

Joanne Verhoeks

Mijn naam is Joanne Verhoeks. Ik ben een enthousiaste en betrokken psycholoog. Na mijn opleiding psychologie heb ik mij verder verdiept in persoonlijke ontwikkeling van mensen en de betekenis van ons gedrag. Ik ben erg geïnteresseerd in mensen en onze drijfveren. Ik ben graag van betekenis voor mensen die vastlopen en neem daarbij je mogelijkheden als uitgangspunt. Een behandeling bij mij ziet er als volgt uit: tijdens het intakegesprek onderzoeken we samen wat je klachten zijn, waar ze vandaan komen en welke factoren jouw klachten in stand houden. Met dat inzicht kunnen we de behandeling goed vormgeven en de juiste interventies en technieken inzetten. Tijdens de behandeling maak ik onder andere gebruik van EMDR en technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Van deze technieken is wetenschappelijk bewezen dat ze goed werken. Ik werk cliëntgericht, jouw vraag als client staat centraal.