Tarieven

Verzekering

Psychologische behandeling wordt door zorgverzekeraars vanuit het basispakket vergoed, mits er sprake is van een DSM-diagnose. Hiervoor is altijd een verwijzing van de huisarts nodig. Let er wel op dat de therapie wordt verrekend met het eigen risico, wat in 2020 is vastgesteld op €385, tenzij je zelf hebt gekozen voor een hoger eigen risico.
Ik heb contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, DSW, Menzis, Multizorg, CZ en VGZ. Hieronder vallen ook verzekeraars als Pro Life, FBTO en Promovendum etc. Als je twijfelt of jouw zorgverzekering mijn behandelingen vergoedt, raad ik je aan om hierover contact met hen op te nemen.

De behandeling die ik onder mijn eigen contracten aanbied valt onder de Generalistische Basis GGZ. Dit is psychologische hulp voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. Afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten vergoedt de zorgverzekeraar een kort, middellang of intensief traject. Het is ook mogelijk om tijdens de intakefase te besluiten de behandeling te beëindigen. In dat geval wordt een ‘onvolledig behandeltraject’ gefactureerd. Dit tarief wordt onder andere in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is. De voortijdige beëindiging van de behandeling kan zowel op initiatief van patiënt en/of behandelaar zijn (met een behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd).

Via 1NP werk ik als regiehandelaar ook in de Specialistische GGZ (SGGZ). Dit is psychologische hulp bij ernstige, ingewikkelde of vaker terugkerende psychische aandoeningen. Soms is deze vorm van hulp kortdurend, maar vaak gaat het om langer durende psychotherapeutische hulp. Deze zorg wordt ook -na verwijzing van de huisarts- volledig door de zorgverzekeraars vergoed. Ook hiervoor geldt dat het eigen risico wordt aangesproken, in zoverre je dat nog niet hebt opgemaakt aan andere zorgkosten.

 


 

Zelfbetalers en onverzekerde zorg

Je kunt er ook voor kiezen de therapie zelf te betalen. In dat geval zijn de kosten €103 euro voor een consult. Dit is 90% van het maximale OZP-tarief van €114,41 euro per sessie voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult’. Dit OZP-tarief is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).Een consult bestaat uit directe tijd (45 minuten sessie) en indirecte tijd (15 minuten voor aanmelding, voorbereiding, aanleggen dossier en rapportage). Als je partnerrelatietherapie wilt volgen en er geen sprake is van een DSM-classificatie zoals depressie, angst of persoonlijkheidsproblematiek, dan valt de therapie niet onder verzekerde zorg. In dat geval betreft het tarief €135 euro per consult van 90 minuten.

 


Rapportages tbv arbo-artsen, verzekeringsartsen, UWV, letselschadeprocedures

Een rapportage ten behoeve van verzekeringsarts, arbo-arts of het UWV bedraagt €100. Doorgaans ben ik hier meer dan een uur mee bezig. Rapportages ten behoeve van een letselschadezaak worden berekend op basis van het aantal uren die eraan zijn besteed, waarbij een (gereduceerd) tarief van €75 per uur geldt.

 


 

Afspraak afzeggen of wijzigen

Mocht je een afspraak willen afzeggen of wijzigen, geef dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan, bij voorkeur per email of anders per telefoon via een SMS bericht of voicemailbericht.
In geval van te laat afzeggen of no-show, breng ik een bedrag van €55 in rekening (de helft van het tarief voor een reguliere sessie).

 


 

Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat je niet tevreden over mij bent. Ik nodig je graag uit om dit bespreekbaar te maken, met als doel om samen tot een oplossing kunnen komen. Als we er samen niet uitkomen, en je wilt toch een klacht indienen, kun je terecht bij mijn beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (www.nvgzp.nl)