Therapie/behandeling

In de therapie gaan we onder andere na op welke manier het verleden invloed heeft op de problemen waar je in het heden tegenaan loopt. We ontdekken op welke manier je naar jezelf en naar anderen kijkt. Vaak blijkt dat die manier te maken heeft met hoe je van jongs af aan gewend bent om naar jezelf te kijken. Daarnaast onderzoeken we hoe je omgaat met je problemen, de zogenaamde copingstijl.
Voorbeelden van behandeldoelen zijn; beter leren begrenzen/nee zeggen, weer naar feestjes durven, het verbeteren van je stemming, het vergroten van je activiteiten, werkhervatting.
In de therapie maak ik gebruik van de inzichten uit de Cognitieve gedragstherapie, EFT en EMDR. Hierbij houd ik me aan de meeste recente kwaliteit- en zorgstandaarden en maak ik gebruik van bewezen protocollen, zoals te vinden op: www.ggzstandaarden.nl
Ik vind het belangrijk dat je tussentijds thuisopdrachten doet, zodat de behandeling ook tussen de behandelgesprekken door voortgang heeft. Deze behandeling valt onder de zogenaamde ‘E-Health’: het combineren van reguliere face-to-face gesprekken met online interventies. Voorbeelden van zulke thuisopdrachten zijn het schrijven van een reflectieverslag, het uitvoeren van gedragsexperimenten, het bijhouden van je activiteiten en stemming, het schrijven van een gevoelsdagboek, het bijhouden van je piekergedachten, het schrijven van een brief of het lezen van artikelen over bijvoorbeeld autisme of cognitieve gedragstherapie. Aan het einde van de behandelsessie bespreken we de opdracht, die je vervolgens voorafgaand aan het volgende behandelgesprek naar mij mailt, zodat we allebei voor het volgende behandelgesprek goed voorbereid zijn. Ook geef ik via email tussentijds feedback op de opdrachten.
Als het mogelijk is, betrek ik graag iemand uit je systeem (bijvoorbeeld een partner of ouder) bij een gesprek, zodat we beter inzicht kunnen krijgen in wat er speelt en hoe de problematiek van invloed is op bijvoorbeeld je partnerrelatie.
De frequentie van de gesprekken en duur van de behandeling hangen af van de aard en ernst van de problematiek. In de beginfase van de behandeling spreken we elkaar eens per week of eens per twee weken. Later in de behandeling neemt de frequentie meestal af tot één gesprek per maand of per twee maanden. De totale behandelduur kan variëren van enkele maanden tot een jaar.
Het verloop van de therapie is echter nooit helemaal voorspelbaar, omdat dit ook afhangt van de wisselwerking tussen cliënt en hulpverlener.
De gesprekken duren bij individuele therapie gemiddeld een uur. Voor partnerrelatiegesprekken wordt ongeveer anderhalf uur uitgetrokken.

Een verstandig mens beoordeelt het heden naar het verleden (Sophocles).

Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen.
Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien (Franciscus van Assisi).

No Comments

Comment on this FAQ