Terugvalpreventie en afronding

De derde fase is gericht op afronding. Hierbij staat het voorkomen van terugval centraal. Hiervoor stellen we samen een terugvalpreventieplan op, met daarin maatregelen die je kunt nemen bij de eerste signalen van terugval.
Daarnaast evalueren we de behandeling uitvoerig aan de hand van de opgestelde behandeldoelen. Deze eindevaluatie sturen we ook door naar de verwijzende instantie, meestal de huisarts.

Eerst komt het wachten, het verheugen,
leunend tegen lage muurtjes,

dan komt het voorgevoel van
hoe-nu-verder

daarna het hoe-nu-verder
zelf

(Judith Herzberg)

No Comments

Comment on this FAQ