Intake en adviesgesprek

Na de aanmelding volgt de intake. In één of meerdere gesprekken brengen we je probleem zorgvuldig in kaart.
Tijdens deze gesprekken merk je ook of het klikt en of je voldoende vertrouwen in mij hebt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de therapeutische relatie heel belangrijk is voor het welslagen van de therapie.
Na de intake hebben we een adviesgesprek. Daarin doe ik een voorstel voor de behandeling en stellen we samen een behandelplan op. In dit plan beschrijven we de klachten en problemen en de manier waarop we deze willen behandelen. Als je hiervoor toestemming geeft, sturen we deze behandelinformatie ook door naar de verwijzer, meestal je huisarts.
Tot slot. Ik vind het belangrijk om goed overleg te hebben met je verwijzer en eventueel andere betrokken professionals, zoals je arbo/bedrijfsarts, psychiater of coach. Ik ben dan ook altijd bereid om met hen te overleggen. Dit doe ik alleen na overleg met en officiële toestemming van de cliënt.

Het oor is de weg naar het hart (Voltaire)

No Comments

Comment on this FAQ