Evaluatie tijdens en na de behandeling

Ik vind het heel belangrijk om tijdens en na de afloop van de behandeling te evalueren. Hiervoor gebruik ik ROM (Routine Outcome Monitoring). ROM betekent het routinematig meten van behandeluitkomsten en meet hoe effectief de behandeling is, of de klachten verminderen en of je tevreden bent over het therapeutische contact. Hiervoor vraag ik je in ieder geval aan het begin en aan het eind van de behandeling en mogelijk nog een keer tussendoor om vragenlijsten in te vullen. Zo komt de voortgang van de behandeling duidelijk in beeld. Dit helpt mij om zo nodig de therapie bij te sturen voor de beste kans op een zo optimaal mogelijk resultaat.
Ik gebruik hiervoor de OQ-45 (Outcome Questionnaire). Dit is een vragenlijst die je algemeen functioneren meet en in hoeverre er sprake is van lichamelijke en psychische klachten.
Aan het einde van de behandeling neem ik altijd de CQ-Index af (Consumer Quality Index, ook wel GGZ-thermometer genoemd). Hiermee vraag ik om jouw mening over bijvoorbeeld de wachttijd, informatievoorziening, afspraken over de zorg, bereikbaarheid, bejegening, privacy en mijn deskundigheid. Doel hiervan is om nog beter te kunnen afstemmen op de wensen en behoeften van cliënten en het op deze manier (verder) kunnen verbeteren van mijn zorg. Actuele cliëntervaringen gemeten met de CQi geven een beeld weer van goede tevredenheid. In 2019 is de behandeling gemiddeld gewaardeerd met een 8,8. Een onderdeel van deze vragenlijst is de schaalscore ‘Samen Beslissen’. Deze schaalscore zegt iets over de mate waarin je als cliënt hebt ervaren mee te kunnen beslissen over de behandeling. En daarnaast in welke mate je hebt ervaren geïnformeerd te zijn over behandelingsmogelijkheden, verwachtingen, en zelfhulpprogramma’s/ondersteuning. Het gemiddelde van mijn schaalscore ‘Samen Beslissen’ in 2019 is een 9. Verder is de gemiddelde schaalscore voor de ‘Uitvoering van de behandeling’ een 9,4. Deze schaalscore houdt in dat de behandeling de juiste aanpak was voor de klachten en de behandeling naar wens is uitgevoerd. Daarnaast vertelt deze schaal in hoeverre je als cliënt de keuze hebt om naasten te betrekken bij de behandeling, er informatie gegeven is over eventuele (lichamelijke) bijwerkingen van de medicijnen die je gebruikt en de resultaten van de ROM vragenlijsten zijn besproken. Tot slot is de gemiddelde schaalscore op de schaal ‘Bejegening’ is een 10; alle cliënten vinden dat ik hen serieus heb genomen en de dingen op een begrijpelijke manier heb uitgelegd.
Daarnaast sta ik op ‘ZorgkaartNederland’, de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar.
Door te klikken op het logo van ‘ZorgkaartNederland’ hieronder, kun je jouw waardering over mijn behandeling plaatsen. Hierop is ook de gemiddelde waardering van mijn praktijk te vinden.

No Comments

Comment on this FAQ